[wpca_cc_settings_box]

Privacyverklaring

Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV  zal alle persoonsgegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in haar privacybeleid, dat beschikbaar is via de website van Van der Zwaag Muziekinstrumenten BV . Uw e-mailadres wordt door ons niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die derde onderdeel uit maakt van ons proces.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Leeuwarden.